emiliozk (emiliozk) wrote,
emiliozk
emiliozk

Заявление МИД Польши в поддержку Декларации ГосДеп США по непризнанию аннексии Крыма

Deklaracja w sprawie nieuznania aneksji Krymu
Dokonując bezprawnej aneksji Krymu i miasta Sewastopola w 2014 roku, Rosja podważyła podstawową zasadę prawa międzynarodowego, podzielaną przez wszystkie państwa świata, stanowiącą, iż żaden kraj nie może siłą zmienić granic innego państwa.

Narody świata, w tym Rosja, uznały tę zasadę w Karcie Narodów Zjednoczonych, zobowiązując się w szczególności do powstrzymania się od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa. Ta fundamentalna zasada została potwierdzona w Akcie Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, stanowiącym kamień węgielny europejskiej architektury bezpieczeństwa. Została ona również potwierdzona w 1994 roku w tzw. Memorandum Budapeszteńskim ws. Gwarancji Bezpieczeństwa, w którym Federacja Rosyjska zobowiązała się do poszanowania niezależności i suwerenności oraz istniejących granic Ukrainy, a także do powstrzymania się od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej Ukrainy.

Przypominając jednogłośne potępienie przez Radę Europejską naruszenia suwerenności Ukrainy przez Rosję, podkreślając poparcie dla niezależności politycznej, jedności i integralności terytorialnej Ukrainy, jak również przyłączając się do Deklaracji Krymskiej ogłoszonej przez Stany Zjednoczone Ameryki w dniu 25 lipca 2018 roku, Polska odmawia uznania roszczeń Rosji dotyczących zwierzchnictwa nad terytorium przejętym siłą i z naruszeniem prawa międzynarodowego. W porozumieniu z naszymi sojusznikami i partnerami odrzucamy rosyjską nielegalną aneksję Krymu i zobowiązujemy się do utrzymania tego stanowiska do momentu przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy.

Podkreślamy jednocześnie, że sytuacja praw człowieka na Półwyspie Krymskim stale się pogarsza. Mieszkańcy półwyspu zmagają się z systematycznym ograniczaniem fundamentalnych praw, takich jak wolność słowa, wyznania i pokojowego zrzeszania się. Wzywamy Rosję do poszanowania prawa międzynarodowego, zasad którego zobowiązała się przestrzegać, jak również do zakończenia okupacji Krymu i miasta Sewastopol.


Apelujemy do państw członkowskich ONZ o przestrzeganie prawnomiędzynarodowej zasady nieuznawania nielegalnych działań oraz o postępowanie zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 68/262.

Ministerstwo Spraw ZagranicznychЗаявление МИД Польши

"Напоминая, что Европейский Совет однозначно осуждает нарушение Россией суверенитета Украины, подчеркивая поддержку политической независимости, единства и территориальной целостности Украины и присоединяясь к Крымской декларации США, объявленной 25 июля 2018 года, Польша отказывается признать претензии России на суверенитет над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву.
Совместно с нашими союзниками и партнерами мы отвергаем попытки России незаконно присоединить Крым и обязуемся поддерживать эту позицию до восстановления территориальной целостности Украины"

https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/deklaracja_w_sprawie_nieuznania_aneksji_krymu;jsessionid=4FCF6F2061FFB60E83F297C8A61304E4.cmsap5p

Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments